Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów UKP Jedynka 05.05.2021 - NOWY TERMIN!!!


04.05.2021
UWAGA!!!
ODWOŁANE W TERMINIE 31.03.2021R. 
PRZEŁOŻONE -  bardzo przepraszamy , ale po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który jest Radcą Prawnym, w wyniku ostatniego Rozporządzenia RM dotyczącego obostrzeń COVID-19, musimy wyznaczyć nowy termin ZWZD UKP Jedynka Elbląg.
Jak tylko zostaną złagodzone obostrzenia, natychmiast poinformujemy Państwa o najszybszym możliwym terminie ZWZD.

NOWY TERMIN 05.05.2021R. - godzina i miejsce bez zmian!!!
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW ZAWODNIKÓW - CZŁONKÓW UKP JEDYNKA

WZD  odbędzie się w środę 05.05.2021 w SP Nr 1 w Elblagu ul. Daszyńskiego 1 o godzinie 18.15.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców zawodników UKP Jedynka!!!
Zapraszamy do kandydowania do zarządu, do pełnienia funkcji prezesa zarządu.
Wielu z Was wspierało zawsze rodziców będących w zarządzie, dzisiaj kolejni z nas mogą wziąć na siebie odpowiedzialność za dalszy rozwój klubu dla naszych dzieci.

Zachęcam:-)
Sylwia Domżalska


Zarząd Klubu, po rekomendacji Komisji Rewizyjnej, podjął w dniu 10.02.2021r. Uchwałę o zwołaniu WZD UKP Jedynka Elbląg

Zgodnie ze Statutem Uczniowskiego Klubu Pływackiego JEDYNKA Elbląg - zwołujemy posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów na dzień 05 maja 2021r. (środa) - godzina 18.15

W przypadku braku co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, drugi termin zebrania zwołuje się 15 minut po wyznaczonym pierwszym terminie, tego samego dnia w tym samym miejscu.

Przebieg posiedzenia WZD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Ustalenie możliwości decyzyjnej Walnego Zebrania Delegatów zgodnie z § 33 Statutu Klubu uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu (przedstawiciel Zarządu)
 7. Sprawozdanie finansowe (przedstawiciel Komisji Rewizyjnej)
 8. Przyjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 10. Ustalenie listy kandydatów na Prezesa Zarządu
 11. Wybory Prezesa Zarządu, Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej (ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu)
 12. Ustalenie listy kandydatów na członków Zarządu
 13. Wybór członków Zarządu, Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej (ogłoszennie wyników wyborów członków Zarządu)
 14. Ustalenie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej, Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej (ogłoszenie wyników wyborów Komisji Rewizyjnej)
 16. Dyskusja
 17. Zamknięcie obrad
Na WZD serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców zawodników UKP Jedynka Elbląg

UKP Jedynka Elbląg

Zobacz inne imprezy oraz wydarzenia ›