Informacje dotyczące wysokości składek i zniżek w sezonie 2021/2022


05.09.2021

Zgodnie z Uchwałą Zarządu ustalono następujące wysokości składek, które obowiązują od dnia 01.09.2021r.:

  • WPISOWE – w wysokości 50 zł - obowiązkowe, opłacane jednorazowo przy zapisaniu do klubu;
  • SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA (dotyczy grupy juniorów T – trener Tomasz Wysocki) – 170 składka miesięczna opłacana przez okres 12 miesięcy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
  • SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA (dotyczy grup młodzików K – trener Krzysztof Kluge i S – trener Sebastian Towarek) – 150zł składka miesięczna opłacana przez okres 12 miesięcy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.
  • SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA (dotyczy grupy A i AK – trener Agnieszka Kwiatkowska) – wynosi 120zł - składka miesięczna opłacana przez okres 10 miesięcy (bez wakacji, chyba , że zawodnik jedzie na obóz letni, to płatność także w wakacje) w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

ZNIŻKI - dotyczą wszystkich grup
- za drugie dziecko obowiązuje zniżka 30% od składki podstawowej
- za każdego kolejnego członka uczestnika z najbliższej rodziny obowiązuje 50% zniżka od składki podstawowej

Wpłat składek członkowskich i wpisowego proszę dokonywać na rachunek Klubu:
Bank Millennium 47 1160 2202 0000 0001 8596 8261Zobacz inne imprezy oraz wydarzenia ›