Podsumowanie organizacji VI Elbląskiej Wiosny Pływackiej 05.04.2012r.


21.04.2012
Na wstępie, w imieniu zarządu klubu, bardzo dziękuję wszystkim rodzicom naszych zawodników,
którzy osobiście zaangażowali się w przygotowanie i zorganizowanie naszych zawodów, oraz
sympatykom sponsorom za pomoc w przygotowaniu loterii i słodyczy dla uczestników, a Panu
fotografowi za piękne utrwalenie sportowej rywalizacji młodych pływaków, Urzędowi Miejskiemu
w Elblągu za wsparcie finansowe, Panu Dyrektorowi MOSiR za udostępnienie pływalni oraz hotelu,
Panu Kierownikowi Krytej Pływalini i jego personelowi za pomoc w organizacji zawodów oraz za
udostępnienie niezbędnego do ich przeprowadzenia sprzętu. 
Do walki o najlepsze miejsca i czasy przystąpiło ponad 200 zawodniczek i zawodników z 17
klubów pływackich. Zaproszeni goście bardzo ciepło ocenili nasze zawody i wyrazili chęć do
częstszych przyjazdów do Elbląga, co stanowi pozytywną promocję naszego miasta.
Niezapomniany i powodujący szybsze bicie serca pozostaje widok mam najmłodszych zawodników,
które wzruszone i szczęśliwe, płakały widząc pływające i pięknie walczące najmłodsze pociechy
z naszego klubu, w pierwszych dla nich zawodach w ich życiu.
Radość dzieci i duma ich bliskich dają nam motywację do jeszcze większego zaangażowania w prace
organizacyjne naszego klubu, dla zapewnienia wszystkim dziciom z Elbląga i okolic możliwości 
spełniania swoich marzeń i poszukiwania pasji na kolejne lata życia dla tych młodych ludzi, przez
umożliwienie im dostępu do treningu pływackiego u świetnych szkoleniowców i w szerokich strukturach naszego klubu.
Dziękujemy jeszcze raz i mam nadzieję, że uda nam się zorganizować kolejne, nie gorsze, zawody pływackie
w naszym mieście. 
Bądźcie z nami!!!  artykuł
wyniki


Sylwia Domżalska
Prezes Zarządu UKP Jedynka Elbląg


Zobacz inne imprezy oraz wydarzenia ›