Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów 15 marca 2019r.


14.03.2019
Przypominamy, to już jutro!
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW ZAWODNIKÓW - CZŁONKÓW UKP „JEDYNKA”

Zarząd Klubu, po rekomendacji Komisji Rewizyjnej, podjął w dniu 16.02.2019r. Uchwałę o zwołaniu WZD UKP Jedynka Elbląg

Zgodnie ze Statutem Uczniowskiego Klubu Pływackiego „JEDYNKA” Elbląg - zwołujemy posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów na dzień 15 marca 2019r. (piątek) o godz. 19:00 w Elblągu, w sali 104 przy ul. Związku Jaszczurczego 17.

. W przypadku braku co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, drugi termin zebrania zwołuje się na godz. 19:15, tego samego dnia w tym samym miejscu.

Przebieg posiedzenia WZD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Ustalenie możliwości decyzyjnej Walnego Zebrania Delegatów zgodnie z § 33 Statutu Klubu uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu – przedstawiciel Zarządu
 7. Sprawozdanie finansowe – przedstawiciel Komisji Rewizyjnej
 8. Przyjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 10. Ustalenie listy kandydatów na Prezesa Zarządu
 11. Wybory Prezesa Zarządu, Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu
 12. Ustalenie listy kandydatów na członków Zarządu
 13. Wybór członków Zarządu, Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszennie wyników wyborów członków Zarządu
 14. Ustalenie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej, Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów Komisji Rewizyjnej
 16. Dyskusja
 17. Zamknięcie obrad
Na WZD jak zwykle serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców zawodników UKP Jedynka Elbląg

UKP Jedynka Elbląg


Zobacz inne imprezy oraz wydarzenia ›