Honorowi członkowie klubu


"? bo tylko dzięki wielkiemu sercu ludzi i ich dobrej woli, możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów, a tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia ? prawdziwego poczucia spełnienia."